Hizmetlerimiz

Firmamız ağırlıklı olarak Katodik Koruma konusunda Etüd – Proje , Malzeme temini , Montaj ve Devreye alma işlerini gerçekleştirmektedir. 
Konumuzla ilgili alanlarımız aşağıdadır.
 
Boru Hatlarının Katodik Koruması
Doğalgaz Boru Hatları
İçme Suyu Boru Hatları
Petrol Boru Hatları
Yangın Hidrant Boru Hatları
Atık Su Sistemleri
 
Yer Altı ve Yer Üstü Tankların Katodik Koruması
LPG Tankları
Akaryakıt Tankları
Su Tankları
 
Gemi ve Deniz Yapılarının Katodik Koruması
Platform , İskele ve Liman 
Gemiler ve Yatlar
 
Korozyon Hasar ve Tespit İşlemleri
Korozyona maruz kalmış yapıların incelenmesi ve çözüm önerileri.
Katodik Koruması yapılmış sistemlerin sağlıklı çalışıp çalışmadığının tespiti.
Survey Hizmetleri 
Kazı yapmadan yer altındaki boru hatlarının muhtemel korozyon noktalarının kaplama hasar noktalarının belirlenmesi ( ACVG – DCVG – CIPS Test işleri.)